JBoss Seam

Seam projesi Hibernate’ in yaratıcısı Gavin King liderliğinde JBoss ve dolayısıyla Red Hat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen açık kaynak bir projedir. Temeli JSF, EJB 3.0, JPA, Web Beans, JBPM, drools, TestNG gibi teknolojilere dayanır. Mimari olarak en büyük avantajları hızlı uygulama geliştirme, tümleşik bir yapı ,kolay entegrasyon, test edilirlik, açık kaynak olması, ücretsiz geliştirme ortamı, bir çok ortama deployment desteği olarak sayılabilir.

Seam özellikle teknolojinin yazılım geliştirme ekibine aktarımı ve yeni teknolojiye entegre edilmesi sürecinde oldukça başarılı görünüyor biz bu güne kadar yeni aktarım yaptığımız ekiplerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık.
Geliştirme ortamı olarak yine JBoss projesi dahilinde ücretsiz bir geliştirme aracı olan JBoss Tools u kullanılabilir ancak NetBeans gibi geliştirme araçlarıda bu konuda sorunsuz görünüyor.
Java ve J2EE standartlarına bakacak olursak annotation vs.. teknolojiler ile birlikte java 1.5 ve üzeri bir versiyon beklenmekte bununla birlikte EJB 3.0 ve JPA gibi teknolojileri yine J2EE 1.5 ve üzeri versiyon ihtiyacını doğuruyor. Deployment tarafında Seam projesi içerisindeki exapmles lardan jpa projesine bakacak olursak JBoss, Glassfish, Weblogic, Websphere, Tomcat gibi ortamlar içinde proje örnekleri ve ant scripleri olduğunu görebiliriz. “\jboss-seam-[version]\examples\jpa“ dizini içerisinde ant –all scriptini çalıştıracak olursak bizim için tüm ortamlarin birer war örneğini oluşturacaktır bunları ilgili sunuculara deploy ederek test edilebilir.

Seam kendi içerisinde aşağıdaki teknolojileri size kullanma imkanı sağlıyor.

JSF
JPA
EJB 3.0
Ajax
RichFaces
A4J
Drools
iText PDF
JFreeChart
Facelet
Security
SSL
Web Servis
Pojo
IoC
JBPM
Hibernate
Groovy
Javascript
Hibernate
Localization
Asynchronous
Remoting
Testing
GWT
Hibernate Search
Mail
Captcha
JBoss Cache

Seam ile geliştirilen bir projenin applicaton server kullanma zorunluluğu yoktur tomcat gibi bir web containerda kullanabilirsiniz bu durumda ear yerine bir war projesi oluşturmanız gerekiyor ancak bu durumda EJB gibi teknolojileri kullanamazsınız.

Seam ile ilgili bu ilk yazım oldu sonraki yazılarda bu teknoloji ile gelen özellikleri ve geliştirme ortamlarını anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum :)

Nov 12th, 2008
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>