Character Encoding Filter

Web uygulamalarında Türkçe karakter hatasını çözemiyorsunuz aşağıdaki filter örneğini deneyebilirsiniz. Bu örneğe göre tüm request ve response objelerine character encoding olarak “UTF-8″ set ediliyor

  import java.io.IOException;
  import javax.servlet.Filter;
  import javax.servlet.FilterChain;
  import javax.servlet.FilterConfig;
  import javax.servlet.ServletException;
  import javax.servlet.ServletRequest;
  import javax.servlet.ServletResponse;
   
  public class CharacterEncodingFilter implements Filter {
   
   public void init(FilterConfig config) throws ServletException {
   }
   
   public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
    request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    response.setCharacterEncoding("UTF-8");
    chain.doFilter(request, response);
   }
   
   public void destroy() {
   }
  }

Filter için web.xml tanımı aşağıdaki gibi olmalıdır.

  <filter>
   <filter-name>Encoding Filter</filter-name>
   <filter-class>CharacterEncodingFilter</filter-class>
  </filter>
  <filter-mapping>
   <filter-name>Encoding Filter</filter-name>
   <url-pattern>/*</url-pattern>
  </filter-mapping>
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>