Image üzerine yazı yazma

Aşağıdaki kod örneğinde var olan bir image üzerine yazı ekleyebilirsiniz. Bu arada yazı formatını ve koordinatlarını değiştirebilirsiniz.

  import java.awt.AlphaComposite;
  import java.awt.Graphics2D;
  import java.awt.Image;
  import java.awt.image.BufferedImage;
  import java.io.File;
   
  import javax.imageio.ImageIO;
  import javax.swing.ImageIcon;
   
   
  public class Test2 {
   
   public static void main(String[] args) throws Exception{
    Image image = new ImageIcon("c:/test.jpeg").getImage();
    BufferedImage bufferedImage = ImageIO.read(new File("c:/test.jpeg"));
    BufferedImage scaledBI = new BufferedImage(bufferedImage.getWidth(), bufferedImage.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
          Graphics2D g = scaledBI.createGraphics();
          g.setComposite(AlphaComposite.Src);
          g.drawImage(image, 0, 0, bufferedImage.getWidth(), bufferedImage.getHeight(), null);
          g.drawString("http://www.melihsakarya.com", 20, 20);
          g.dispose();
          ImageIO.write(scaledBI, "jpg", new File("c:/test2.jpg"));
   }
  }

Yazı formatlama örneği için.

  Font font= new Font("SansSerif ", Font.BOLD, 20);
  g.setFont(font);
Dec 20th, 2008
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>