Java da açık portları tarama

Java da bir client taki açık portları aşağıdaki yöntemle tarayabiliriz. Burada kullanılan yöntem sunucuya her porttan sıra ile bağlantı kurmaya çalışmak ve olumlu olanları listelemek.

  import java.io.IOException;
  import java.net.InetAddress;
  import java.net.Socket;
   
  public class PortTarama {
   
   public static void scanner(String adres, int maxPortNumber) throws Exception{
    InetAddress inetAddress = InetAddress.getByName(adres);
    String host = inetAddress.getHostName();
    for (int port = 0; port < maxPortNumber; port++) {
     try {
      Socket s = new Socket(inetAddress, port);
      System.out.println("host = " + host +" \tport numarasi = " + port);
      s.close();
     } catch (IOException ex) {
     }
    }
   }
   
   public static void main(String[] args) {
    try {
     PortTarama.scanner("127.0.0.1", 65536);
    } catch (Exception e) {
     // TODO Auto-generated catch block
     e.printStackTrace();
    }
   
    System.out.println("Port tarama işlemi tamamlandı");
   }
  }
Dec 18th, 2008
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>