Java da ekran görüntüsü alma

Java da ekran görüntüsü almak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

  import java.awt.Rectangle;
  import java.awt.Robot;
  import java.awt.Toolkit;
  import java.awt.image.BufferedImage;
  import java.io.File;
   
  import javax.imageio.ImageIO;
   
  public class ScreenCapture {
   public void capture(String fileName, int second) throws Exception{
    (new Thread()).sleep(second*1000);
    BufferedImage screencapture = new Robot().createScreenCapture(
               new Rectangle(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize()) );
       File file = new File(fileName);
       ImageIO.write(screencapture, "jpg", file);
   }
   }

Burada capture metoduna dosya adı ve saniye değerlerini göndermemiz gerekiyor buna göre istenen saniye sonra ekran görüntüsü kaydedilecektir. Kullanım için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

  public class ScreenCaptureTest {
   
    public static void main(String args[])  {
     try {
      ScreenCapture sc = new ScreenCapture();
      sc.capture("c:/screencapture_"+System.currentTimeMillis()+"_.jpg",3);
   } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
   }
    }
  }
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>