Java ile kamera dan görüntü yakalama

Java ile bilgisayarınızın kamerasından görüntü alma ve bunu image olarak kaydetmek için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz. Burada JMF (Java media framework) kullanılıyor. Tam olarak yaptığı 5 saniyede bir kameradaki görüntüyü alıp c:\image.jpg olarak kaydediyor. Önceki uzak ekran görüntüsü örneğini incelerseniz buradaki gibi ServerSocket yardımı ile görüntüye uzaktan erişme imkanıda sağlayabilirsiniz.

  import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGCodec;
  import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGEncodeParam;
  import com.sun.image.codec.jpeg.JPEGImageEncoder;
   
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Component;
  import java.awt.Dimension;
  import java.awt.Frame;
  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.Graphics2D;
  import java.awt.Image;
  import java.awt.Panel;
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.awt.event.WindowAdapter;
  import java.awt.event.WindowEvent;
  import java.awt.image.BufferedImage;
   
  import java.io.FileOutputStream;
   
  import javax.media.Buffer;
  import javax.media.CaptureDeviceInfo;
  import javax.media.CaptureDeviceManager;
  import javax.media.Manager;
  import javax.media.MediaLocator;
  import javax.media.Player;
  import javax.media.control.FrameGrabbingControl;
  import javax.media.format.VideoFormat;
  import javax.media.util.BufferToImage;
   
  import javax.swing.JButton;
  import javax.swing.JComponent;
   
  public class Camera extends Panel implements ActionListener, Runnable
  {
    public static Player player = null;
    public CaptureDeviceInfo di = null;
    public MediaLocator ml = null;
    public JButton capture = null;
    public Buffer buf = null;
    public Image img = null;
    public VideoFormat vf = null;
    public BufferToImage btoi = null;
    public ImagePanel imgpanel = null;
    double tut=0;
    public Camera()
    {
      setLayout(new BorderLayout());
      setSize(320,550);
     
      imgpanel = new ImagePanel();
      capture = new JButton("Resim Çek");
      capture.addActionListener(this);
     
      String str1 = "vfw:Logitech USB Video Camera:0";
      String str2 = "vfw:Microsoft WDM Image Capture (Win32):0";
      di = CaptureDeviceManager.getDevice(str2);
      ml = new MediaLocator("vfw://0");
     
      try
      {
        player = Manager.createRealizedPlayer(ml);
        player.start();
        Component comp;
       
        if ((comp = player.getVisualComponent()) != null)
        {
          add(comp,BorderLayout.NORTH);
        }
        add(capture,BorderLayout.CENTER);
        add(imgpanel,BorderLayout.SOUTH);
      }
      catch (Exception e)
      {
        e.printStackTrace();
      }
    }
    public void run(){
   
      try{
   System.out.println("Adim-1");
   
       while(true){
         try{
     goruntuAl();
     System.out.println("Resim Basildi");
    }
        catch(Exception ex){
     System.out.println(ex.toString());
        }
    Thread.sleep(5000) ;  
       }
      }
      catch(Exception exc){
   System.out.println(exc.toString());
      }
   
    }
     
    public static void main(String[] args)
    {
      Frame f = new Frame("Camera");
      Camera cm = new Camera();
     
      f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
      playerclose();
      System.exit(0);}});
     
      f.add("Center",cm);
      f.pack();
      f.setSize(new Dimension(320,550));
      f.setVisible(true);
     
      Thread th= new Thread(cm);
      th.start();
   
    }
   
   
    public static void playerclose()
    {
      player.close();
      player.deallocate();
    }
   
   
    public void actionPerformed(ActionEvent e)
    {
      JComponent c = (JComponent) e.getSource();
     
      if (c == capture)
      {
   goruntuAl();
   
      }
    }
   public void goruntuAl(){
        FrameGrabbingControl fgc = (FrameGrabbingControl)
        player.getControl("javax.media.control.FrameGrabbingControl");
        buf = fgc.grabFrame();
        btoi = new BufferToImage((VideoFormat)buf.getFormat());
        img = btoi.createImage(buf);
        imgpanel.setImage(img);
        tut=Math.random()*10;
        saveJPG(img,"c:/image.jpg");
   
   }
    class ImagePanel extends Panel
    {
      public Image myimg = null;
     
      public ImagePanel()
      {
        setLayout(null);
        setSize(320,240);
      }
     
      public void setImage(Image img)
      {
        this.myimg = img;
        repaint();
      }
   
      public void paint(Graphics g)
      {
        if (myimg != null)
        {
          g.drawImage(myimg, 0, 0, this);
        }
      }
    }
   
    public static void saveJPG(Image img, String s)
    {
      BufferedImage bi = new BufferedImage(img.getWidth(null), img.getHeight(null), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
      Graphics2D g2 = bi.createGraphics();
      g2.drawImage(img, null, null);
     
      FileOutputStream out = null;
      try
      {
        out = new FileOutputStream(s);
      }
      catch (java.io.FileNotFoundException io)
      {
        System.out.println("File Not Found");
      }
     
      JPEGImageEncoder encoder = JPEGCodec.createJPEGEncoder(out);
      JPEGEncodeParam param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(bi);
      param.setQuality(0.5f,false);
      encoder.setJPEGEncodeParam(param);
     
      try
      {
        encoder.encode(bi);
        out.close();
      }
      catch (java.io.IOException io)
      {
        System.out.println("IOException");
      }
    }
   
  }
 1. Ahmet79
  Mar 24th, 2009 at 23:12 | #1

  Peki Jmf ile ses kartına erişebiliyor muyuz? Yani bir WinXp’de sesi mute yapabilir miyiz?

 2. TRUST
  Apr 5th, 2009 at 12:35 | #2

  Her kameradan görüntü alabilme gibi bir şansımız olamaz zannedersem…Siz sanırım bu olayı kendi Logitech marka kameranız için denediniz zannedersem…Bizlerde farklı markalar olabilir, bu ayırımı gerçekleştirebilecek fark olarak kodda ne gibi değişiklikler yapmamız gerekir acaba?

 3. Apr 6th, 2009 at 09:29 | #3

  Laptop un uzerinde ki kamerayi kullandim herhangi bir sorun olmadi JMF bir standard oldugundan herhangi bir sorun olacagini sanmiyorum.

 4. Ahmet
  Apr 21st, 2009 at 22:42 | #4

  JMF’i bir masaüstü uygulaması içinde taşınabilir olarak kullanmak istiyorum. Aslında ben mp3 çalmak için sadece mediaplayer özelliğini de kullanacağım bir uygulama olarak düşündüm. Uygulamamı başka bilgisayarda kullanmak için o bilgisayara da jmf kurmak zorunda mıyım? Yoksa misal olarak mediaplayer.jar’ı classpath’e eklemek yeterli olur mu?

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>