Java ile printer erişimi

Java ile pdf dosyası print etmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz. Yanlız bu kodu sunucu tarafında işletecek olursanız sunucuya bağlı bir printerdan yazdırma işlemi yapacaktır. Örnek koda göre printer olarak default printer kullanılacaktır.

  import java.io.File;
   
  import javax.print.DocFlavor;
  import javax.print.DocPrintJob;
  import javax.print.PrintService;
  import javax.print.PrintServiceLookup;
  import javax.print.SimpleDoc;
  import javax.print.attribute.HashPrintRequestAttributeSet;
  import javax.print.attribute.PrintRequestAttributeSet;
  import javax.print.attribute.standard.MediaSizeName;
   
  public class PrintPDF {
   public static void printIt(String filePath) {
    try {
     PrintService defaultPrintService = PrintServiceLookup.lookupDefaultPrintService();
     DocPrintJob printJob = defaultPrintService.createPrintJob();
     PrintRequestAttributeSet as = new HashPrintRequestAttributeSet();
     File pdfFile = new File(filePath);
     SimpleDoc simpleDoc = new SimpleDoc(pdfFile.toURI().toURL(),DocFlavor.URL.AUTOSENSE, null);
     as.add(MediaSizeName.ISO_A4);
     printJob.print(simpleDoc, as);
    } catch (Exception e) {
     e.printStackTrace();
    }
   }
   
   public static void main(String[] args) {
    printIt("c:/test.pdf");
   }
  }
Dec 10th, 2008
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>