JPA Sequence kullanımı

JPA (Java persistence API) kullanırken entity ler uzerinde id leri sequence tan almak için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz. Sequence yaratmak için “CREATE SEQUENCE User_SEQ;” komutu kullanılabilir.

   
  import javax.persistence.Entity;
  import javax.persistence.GeneratedValue;
  import javax.persistence.Id;
  import javax.persistence.SequenceGenerator;
   
  @Entity
  public class User {
    @SequenceGenerator(name="user_seq", sequenceName="User_SEQ")
    @Id @GeneratedValue(generator="user_seq")
    private int id;
   
    private String name;
   
    private long salary;
   
   
    public int getId() {
      return id;
    }
   
    public void setId(int id) {
      this.id = id;
    }
   
    public String getName() {
      return name;
    }
   
    public void setName(String name) {
      this.name = name;
    }
  }
Dec 24th, 2008
Tags: , ,
 1. Jan 26th, 2011 at 17:31 | #1

  Hocam, strateji olarak tabloları yeniden oluşturmayacaksak, ID oluşturmayı Java tarafında yapmaya gerek var mı?

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>