Serialize sınıflar

Java da bir nesneyi disk üzerine kaydedebilir hale getirebilmek yani serialize etmek yani Serializable arayüzünü implemente etmek gerekiyor. Bunun için aşağıdaki örnekte yine Serializable arayüzü implemente etmiş Kullanici sinifi bulunuyor buna göre c:\ dizini altına nesne saklanıyor ve daha sonra okunuyor.

  import java.io.FileInputStream;
  import java.io.FileOutputStream;
  import java.io.ObjectInputStream;
  import java.io.ObjectOutputStream;
  import java.io.Serializable;
  import java.util.Date;
   
  public class Kullanici implements Serializable {
    private Date tarih = new Date();
   
    private String kullaniciAdi;
   
    private String sifre;
   
    public Kullanici(String kullaniciAdi, String sifre) {
      this.kullaniciAdi = kullaniciAdi;
      this.sifre = sifre;
    }
   
    public String toString() {
      return "Kullanici Bilgileri: \n   kullaniciAdi: " + kullaniciAdi + "\n   Tarih: " + tarih
          + "\n   sifre: " + sifre;
    }
   
    public static void main(String[] args) throws Exception {
      Kullanici k = new Kullanici("Melih", "123456");
     
      System.out.println("kayit = " + k);
     
      ObjectOutputStream o = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("c:/Kullanici.kayit"));
      o.writeObject(k);
      o.close();
     
      Thread.sleep(1000);
     
      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(new FileInputStream("c:/Kullanici.kayit"));
      k = (Kullanici) in.readObject();
     
      System.out.println("kayit = " + k);
    }
  }
Dec 8th, 2008
Tags:
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>