Web uygulamasının belirli aralıklarla test edilmesi

Istediginiz bir web sitesinin belirli aralıklarla ayakta olup olmadığını test edebileceginiz örnek bir uygulama bulunuyor. Uygulama 5 dk da bir connection saglayıp bunu logluyor. Isterseniz mail de gönderebilirsiniz. Bu arada logları kaydetmek için c:/httpTestLog.txt isimli bir dosyanız olması gerekiyor.

  import java.io.BufferedWriter;
  import java.io.FileWriter;
  import java.io.IOException;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.text.SimpleDateFormat;
  import java.util.Date;
   
  public class ConnectionTest {
   
   public static String testAddress(String address) throws Exception {
    URL page = new URL(address);
   
    HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) page.openConnection();
    conn.connect();
    String returnStatus = conn.getHeaderField(0);  
   
    conn.disconnect();
   
    return returnStatus;
   }
   public static void logYaz(String line){
    try {
     BufferedWriter fw = new BufferedWriter(new FileWriter("c:/httpTestLog.txt",true));
     fw.append(line);
     fw.newLine();
     fw.close();
    } catch (IOException e) {
     e.printStackTrace();
    }
   
   
   }
   
   public static void main(String[] arguments) throws Exception {
    SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy hh:mm:ss");
    while(true){
     long baslangic = System.currentTimeMillis();
     String returnStatus = testAddress("http://www.melihsakarya.com");
     long bitis = System.currentTimeMillis();
     
     //cikti
     String str =  "Tarih = "+(format.format(new Date()))+" \tTalep süresi = " + (bitis-baslangic) + " ms \t Baglanti = "+returnStatus;
     //log yazar
     logYaz(str);
     System.out.println(str);
     //5 dk bekler
     Thread.sleep(5*60*1000);
     //Thread.sleep(3000);
    }
   }
  }
Dec 19th, 2008
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>