JBoss context-root değiştirme

JBoss application server da context root degistirmek gerekebilir. Ornegin deneme projenizin www.denemeadresiniz.com/deneme yerine www.denemeadresiniz.com seklinde bir context root a sahip olmasini istiyorsaniz projenizin application.xml altindaki asagidaki satirlarini degistirmeniz gerekiyor.

     <module>
        <web>
           <web-uri>deneme.war</web-uri>
           <context-root>/deneme</context-root>
        </web>
     </module>

Bu satirin asagidaki gibi olmasi gerekiyor.

     <module>
        <web>
           <web-uri>deneme.war</web-uri>
           <context-root>/</context-root>
        </web>
     </module>
Apr 27th, 2009
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>