JSF- Custom Converter

Custom converter lar JSF tarafında halihazırda bulunan converter ların yetmediği durumlarda kullanılır. Bu durumda kendinizi özel ceviriciler yazmanız gerekir.

Converterlar;

Var olan converter ların yeterli gelmediği durumlarda kullanılır.
Sınıflar için uygulanabilirler.
Sınıfların arayüz tarafında gösterimini saglayabilirler.


Converter Sınıfı
getAsObject -Obje değeri
getAsString -Karakter değeri

  public Object getAsObject(FacesContext context, UIComponent component,String value)
  public String getAsString(FacesContext context, UIComponent component,Object value)


Ornek pojo

  public class PhoneNumber {
   String code;
   String number;
   //Setter getter …
   @Override
   public String toString() {
    return code +" "+number;
   }
  }


Ornek converter sınıfı

  public class PhoneConverter implements Converter {
   public Object getAsObject(FacesContext context, UIComponent component, String value) {
    if (value == null || value.equals("")) {
     return null;
    }
    String[] s = value.split(" "); //532 1232244
    PhoneNumber phone = new PhoneNumber();
    phone.setCode(s[0]);
    phone.setNumber(s[1]);
    return phone;
   }
   public String getAsString(FacesContext context, UIComponent component,Object value) {
    return value.toString();
   }
  }

faces-config.xml converter tanımı

  <converter>
   <converter-id>phoneNumber</converter-id>
   <converter-class>PhoneConverter</converter-class>
  </converter>
  <h:form>
   <h:inputText value="#{demo.testValue}">
    <f:converter converterId="phoneNumber"/>
   </h:inputText>
   <h:commandButton action="#{demo.testAction}" value="Test" />
   <br />
   <h:messages />
  </h:form>
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>