Component Binding

JSF te ön yüzde kullandığımız nesnelerin sunucu sınıflarındaki karşılıklarını oluşturmak için binding özelliği kullanılır.
Örneğin aşağıda bir input nesnesi bulunmakta ve kayitDemo beanindeki adNesnesi ne bind edilmekte.

  <h:inputText value="#{kayitDemo.ad}" binding="#{kayitDemo.adNesnesi}"/>
  <h:commandButton action="#{kayitDemo.kaydet}" value="Kaydet" />

Bu durumda adNesnesi ne aşağıdaki gibi tüm özellikleri ile erişebiliriz.

  public class KayitDemo {
   private String ad;
   private HtmlInputText adNesnesi;
   
   public void kaydet() {
    System.out.println("ad = " + ad);
    adNesnesi.setMaxlength(6);
    adNesnesi.setReadonly(true);
    adNesnesi.setValue("Ahmet");
   }
   …
  }

Kullanabileceğiniz nesne tipleri listesi aşağıda bulunmaktadır.

HtmlInputHidden
HtmlInputSecret
HtmlInputText
HtmlInputTextarea
HtmlOutputFormat
HtmlSelectManyListbox
HtmlSelectManyMenu
HtmlSelectOneListbox
HtmlSelectOneMenu
HtmlSelectOneRadio
HtmlOutputLabel
HtmlOutputLink
HtmlOutputText
HtmlSelectBooleanCheckbox
HtmlSelectManyCheckbox
UIInput
UIOutput
UISelectBoolean
UISelectMany
UISelectOne

 1. balamir
  Apr 4th, 2011 at 00:55 | #1

  Selam
  Burada “adNesnesi” nin instance ini nerede olusturuyoruz. Bir injection falan mi var ? Teşekkürler

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>