JSF Scope Yaşam Döngüsü

JSF scope yaşam döngüsü Java 1.5 ile gelen @PostConstruct @PreDestroy metodları ile takip edilebilir. Belirtilen scope a göre nesnenin yaşamı sonrası ve nesne yaşamının sona ermesi öncesi kontrol yapılabilir.
Aşağıdaki örnekte nesne yaşamı kontrol ediliyor. Ancak burada önemli olan nesnenin bellekte oluşma ve silinme zamanları değil scope içerisindeki yaşam döngüsüdür.

  public class DemoBean {
   private String ad;
   @PostConstruct
   public void nesneYasaminaBasladi(){
    System.out.println("nesneYasaminaBasladi");
   }
   public void test(){
    System.out.println("test yapildi");
   }
   @PreDestroy
   public void nesneYasamiSonaEriyor(){
    System.out.println("preDestroyDemo");
   }
   …
  }
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>