RichFaces için Özel Skin ler

RichFaces ortamında var olan skin ler haricinde özel skin ler geliştirmek isterseniz bunun icin properties dosyalarını kullanabilirsiniz. Oncelikle src klasoru altina skinAdi.skin.properties isimli bir dosya olusturalim. RichFaces skinlerinizi classes altinda .skin.properties uzantili dosyalar olarak kontrol eder. Asagida ornek bir skin dosyasi bulunuyor bunun icerisindeki renk, font gibi bilgileri istediginiz gibi degistirebilirsiniz. Son olarak web.xml altindaki skin parametresini dosyaya veridiniz isim olarak degistirmelisiniz. Ornek asagida bulunuyor.

web.xml değişikliği

  <context-param>
     <param-name>org.richfaces.SKIN</param-name>
     <param-value>skinAdi</param-value>
  </context-param>

skinAdi.skin.properties dosyası

  #Colors
  headerBackgroundColor=#4A75B5
  headerGradientColor=#93C4E5
  headerTextColor=#FFFFFF
  headerWeightFont=bold
   
  generalBackgroundColor=#F3F2F2
  generalTextColor=#000000
  generalSizeFont=11px
  generalFamilyFont=Arial, Verdana, sans-serif
   
  controlTextColor=#000000
  controlBackgroundColor=#ffffff
  additionalBackgroundColor=#EAF0F8
   
  shadowBackgroundColor=#000000
  shadowOpacity=1
   
  panelBorderColor=#C0C0C0
  subBorderColor=#ffffff
   
  tabBackgroundColor=#9FBDEB
  tabDisabledTextColor=#6A92CF
   
  trimColor=#C6D6EA
   
  tipBackgroundColor=#FAE6B0
  tipBorderColor=#E5973E
   
  selectControlColor=#E79A00
   
   
  generalLinkColor=#0078D0
  hoverLinkColor=#0090FF
  visitedLinkColor=#0090FF
   
  # Fonts
  headerSizeFont=11px
  headerFamilyFont=Arial, Verdana, sans-serif
   
  tabSizeFont=11
  tabFamilyFont=Arial, Verdana, sans-serif
   
  buttonSizeFont=11
  buttonFamilyFont=Arial, Verdana, sans-serif
   
  tableBackgroundColor=#FFFFFF
  tableFooterBackgroundColor=#cccccc
  tableSubfooterBackgroundColor=#f1f1f1
  tableBorderColor=#C0C0C0
  tableBorderWidth=1px
   
   
  #Calendar colors
  calendarWeekBackgroundColor=#F5F5F5
   
  calendarHolidaysBackgroundColor=#FFEBDA
  calendarHolidaysTextColor=#FF7800
   
  calendarCurrentBackgroundColor=#FF7800
  calendarCurrentTextColor=#FFEBDA
   
  calendarSpecBackgroundColor=#E4F5E2
  calendarSpecTextColor=#000000
   
   
  warningColor=#FFE6E6
  warningBackgroundColor=#FF0000
   
  editorBackgroundColor=#F1F1F1
  editBackgroundColor=#FEFFDA
   
  #Gradients
  gradientType=plain
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>