Seam Auto-flush problemi

Seam üzerinde bir entity de değişiklik yaptığınızda transaction sonunda otomatik olarak update ediliyorsa autoflush özelliğini kapabilirsiniz. Bunun için components.xml deki

Bunun haricinde Conversation scope içerisinde @Begin(flushMode=FlushModeType.MANUAL) diyebilirsiniz

Jul 29th, 2011
No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>