Java Doküman Çevrimi

Document Convertion

Doküman Çevrimi

Dokümanların farklı formatlara çevrilmesiyle ilgili Jod Converter ı kullanabilirsiniz. Jod Converter arka tarafta Open Office veya Star Office gibi servisleri kullanıyor.

Öncelikle makinemize Open Office i kuralım. Sonraki adımda Open Office servisini aşağıdaki gibi açalım. Bu bize 8100 portundan hizmet veren bir servis açıyor olacak.

 


 

soffice -headless -accept=”socket,host=127.0.0.1,port=8100;urp;” -nofirststartwizard

Şimdi aşağıdaki adresten Jod Converter ın son versiyonunu indirelim.

http://sourceforge.net/projects/jodconverter/files/JODConverter/

Projemiz içerisinde jar lar bulunacak. Bu jar ile istersek aşağıdaki gibi bir batch operasyonla da çevrim gerçekleştirebiliriz.

  java -jar lib/jodconverter-cli-2.2.0.jar document.doc document.pdf

veya tüm doc formatındaki dokümanları pdf e çevirmek istiyorsak aşağıdaki örneği kullanabiliriz.

  java -jar lib/jodconverter-cli-2.2.0.jar -f pdf *.doc

Peki bunu java uygulamalarımız içerisinde kullanmak istersek ? Bu durumda ilk olarak Jod Converter ile gelen /lib klasörü altındaki kütüphaneleri projemize eklememiz gerekiyor. Kullanım için aşağıda bir örnek bulunmakta.

  package com.mergecons.doc.conv;
   
  import java.io.File;
   
  import com.artofsolving.jodconverter.DocumentConverter;
  import com.artofsolving.jodconverter.openoffice.connection.OpenOfficeConnection;
  import com.artofsolving.jodconverter.openoffice.connection.SocketOpenOfficeConnection;
  import com.artofsolving.jodconverter.openoffice.converter.OpenOfficeDocumentConverter;
   
  public class DocumentConv {
   
   public static void main(String[] args) throws Exception{
    File inputFile = new File("c:/dokumanlar/demo.doc");
    File outputFile = new File("c:/dokumanlar/demo.pdf");
   
    // connect to an OpenOffice.org instance running on port 8100
    OpenOfficeConnection connection = new SocketOpenOfficeConnection(8100);
    connection.connect();
     
    // convert
    DocumentConverter converter = new OpenOfficeDocumentConverter(connection);
    converter.convert(inputFile, outputFile);
     
    // close the connection
    connection.disconnect();
    System.out.println("Cevrim tamamlandi…");
   }
  }

Doküman çevrimi için desteklenen formatlar ise aşağıdaki linkte bulunmakta.

http://www.artofsolving.com/opensource/jodconverter/guide/supportedformats

 1. tolga
  Aug 4th, 2011 at 02:09 | #1

  Çok yararlı bir olay teşekkürler hocam

 2. esin gülten
  Aug 11th, 2011 at 07:23 | #2

  open office olması şartmı?

 3. Aug 22nd, 2011 at 08:22 | #3

  Evet open office üzerinden convertion yapıyor.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>