Archives

  • JPA Fetch Stratejileri ve Lazy Loading

    JPA içerisinde nesneler arasındaki ilişkilerde verinin getirilmesi ile ilgili davranışlar kendi aralarında farklılık gösterebilmektedir. Bu özelliği sağlayan fetch stratejileridir. Örnek verecek olursak OneToOne ve ManyToOne ilişkili nesneler asıl nesnenin çağırımıyla birlikte direkt olarak getirilirken, OneToMany ve ManyToMany ilişkili nesnelerde ise ilişkili nesnenin çağırımı ile bilgi çekilmesi sağlanmaktır. Fetch stratejilerinde OneToOne ve ManyToOne default olarak EAGER [...]

    Dec 26th, 2011 | Filed under Hibernate - JPA
  • JPA – Cascade Stratejileri

    Cascade JPA içerisinde stratejileri nesneler arasındaki persist operasyonların birlikte davranışlarını belirler. Bunun anlamı bağlı olduğunuz nesnenin aynı persist operasyonundan geçip geçmemesidir. Örnek verecek olursak aşağıdaki gibi bir entity yapımız olsun. Buna göre Student ve Address arasında OneToOne bir ilişki bulunmaktadır ve kod aşağıdaki gibidir.

    Dec 21st, 2011 | Filed under Kategorilenmemiş
Archive for December, 2011