Archives

  • J2ME – Display UI Bileşeni

    UI bileşenlerini ekranda göstermemiz için öncelikle ekrana sahip olmamız gerekir bu yüzden bir nesneyi ekrana atamadan önce ekran sahip olmalıyız. Bunun için Display tipinde bir nesne tanımlamalıyız. Display nesnesinin static bir metodu olan getDisplay() metodu ile belirttiğimiz bir midletin ekranını alabiliriz. Bu metoda almamız gereken midlet nesnesinin referansını göndermemiz gerekiyor.

    Dec 22nd, 2008 | Filed under J2ME
Posts Tagged ‘display’