Archives

  • Java – Reflection

    Reflection java da sınıf, method, attribute gibi bilgilere erişmeyi ve bunlar üzerinde işlem yapmayı saglayan bir kütüphanedir. Reflection ile dinamik olarak nesnenin özelliklerine erişebilirsiniz. Öncelikle üzerinde çalışmamız için OrnekSinif isminde bir sınıf oluşturalım.

    Nov 27th, 2008 | Filed under Java
Posts Tagged ‘reflection’