Archives

  • Component Binding

    JSF te ön yüzde kullandığımız nesnelerin sunucu sınıflarındaki karşılıklarını oluşturmak için binding özelliği kullanılır. Örneğin aşağıda bir input nesnesi bulunmakta ve kayitDemo beanindeki adNesnesi ne bind edilmekte. <h:inputText value="#{kayitDemo.ad}" binding="#{kayitDemo.adNesnesi}"/> <h:commandButton action="#{kayitDemo.kaydet}" value="Kaydet" /> Bu durumda adNesnesi ne aşağıdaki gibi tüm özellikleri ile erişebiliriz. public class KayitDemo {  private String ad;  private HtmlInputText adNesnesi;   [...]

    Jun 28th, 2010 | Filed under JSF
Posts Tagged ‘uicomponent’