Archives

  • JSF Scope Yaşam Döngüsü

    JSF scope yaşam döngüsü Java 1.5 ile gelen @PostConstruct @PreDestroy metodları ile takip edilebilir. Belirtilen scope a göre nesnenin yaşamı sonrası ve nesne yaşamının sona ermesi öncesi kontrol yapılabilir. Aşağıdaki örnekte nesne yaşamı kontrol ediliyor. Ancak burada önemli olan nesnenin bellekte oluşma ve silinme zamanları değil scope içerisindeki yaşam döngüsüdür. public class DemoBean {  private [...]

    Jun 18th, 2010 | Filed under JSF
Posts Tagged ‘yaşam döngüsü’